Teman Siber

ISBN : 978-981-08-2186-9
Publication : 2009

Abstract/Synopsis:
Cerpen-cerpen yang termuat dalam TEMAN SIBER ini merupakan antologi daripada SAYEMBARA yang diadakan selepas bengkel yang dijalankan di kalangan pelajar peringkat menengah dan pasca menengah. Ia memperlihat masyarakat yang terbentuk, khususnya masyarakat Melayu; masyarakat yang dinamik, berani, progresif, positif, berdaya saing, berjaya dan pragmatik, tanpa mengabaikan unsur kebertanggung-jawaban, keMelayuan, keIslaman dan keSingapuraan serta sikap sopan santun, belas, ikhlas, pemaaf, merelakan diri, berbudaya dan kukuh jati diri. Setiap hasil karya kreatif dalam antologi ini juga dapat dipertanggungjawabkan sebagai satu rakaman sosial atau refleksi masyarakat kerana penggunaan latar tanahair penulis itu sendiri. Walaupun ada di antaranya yang bersifat sains fiksyen atau rekaan semata-mata, ia pasti mampu menyedarkan pembaca.

Regular Price: $14.50

Sale Price : $10.00 (30% Discount)

Qty: