Scrinik (Antologi Cerpen Fiksyen Sains)

ISBN : 978-981-05-9076-5
Publication : 2008

Abstract/Synopsis:
24 buah cerpen yang dimuatkan dalam antologi ini memancarkan kerencaman yang menarik, baik dari aspek teknik, penceritaan, perwatakan dan persoalan. Berbekalkan imaginasi yang kreatif, cetusan ilham para penulis yang bertemakan sains fiksyen ini boleh dianggap sebagai penerokaan baru dalam kesusasteraan setempat. Isu-isu yang dilatari pengetahuan sains dan teknologi melalui cerpen-cerpen ini turut memperlihatkan kelahiran budaya baru yang mula mempertuhankan sains dan teknologi sebagai jalan penyelesaian untuk menjawab segala masalah yang dihadapi manusia.

Regular Price: $12.00

Sale Price : $8.00 (30% Discount)

Qty: