Purnama Senja

ISBN : 978-981-05-9061-1
Publication : 2007

Abstract/Synopsis:
Antologi cerpen ‘Purnama Senja’ ini hasil daripada Sayembara Cerpen Pelajar tahun 2007 yang telah diadakan selepas Perkhemahan Penulisan Cerpen Pelajar yang telah berlansung pada 17 Mac 2007 di Institut Milennia. Dengan membaca cerpen-cerpen dalam antologi ini, para pelajar dapat mengetahui mengenai berbagai-bagai pengalaman, pemikiran dan perasaan manusia di alam kehidupan sehari-hari yang digambarkan oleh rakan-rakan mereka yang berbakat dalam penulisan kreatif ini. Para pelajar akan dapat memahami nilai-nilai hidup masyarakat sesuatu bangsa yang digambarkan dalam antologi ini.

Regular Price: $12.00

Sale Price : $8.00 (30% Discount)

Qty: