Pertemuan

ISBN : 978-981-08-9324-8
Publication : 2011

Abstract/Synopsis:
Alam kreativiti di peringkat sekolah rendah memerlukan lowongan untuk berkembang. Selaras dengan keperluan ini Asas ’50 menggerakkan program “Belajar-Praktik-Terbit” (BPT) dengan Sekolah Rendah Qihua dalam menghasilkan sebuah antologi pertama peringkat sekolah rendah yang mengisi 30 karya kreatif terbaik para pelajar. Buku ini juga menjadi bahan teks bagi Sekolah Rendah Qihua selaras dengan pendekatan baharu dalam pendidikan Bahasa Melayu di Singapura yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan Singapura.

Regular Price: $12.00

Sale Price : $9.00 (20% Discount)

Qty: