Home » Archive for the ‘B’ Category
Sort by:

Basiran Haji Hamzah

January 10, 2011 | Author: | Posted in B

BASIRAN HAJI HAMZAH dilahirkan di Klang, Selangor pada 2 Mei 1942. Beliau mendapat pendidikan awal di Selangor dan kemudiannya di Singapura. Basiran Haji Hamzah berhijrah ke Singapura pada tahun 1963 dan mula menulis pada pertengahan tahun 1960’an dengan menghasilkan cerpen Di Wajah Pudar. Penulisannya meliputi genre cerpen dan sajak.