Blog / News

Upaya Bahasa bangunkan masyarakat

Posted by:

Seringkali sesuatu usaha itu dimatikan semangatnya kerana tidak diberikan peluang atau diambil ringan semata oleh sesetengah pihak sedangkan setiap inisiatif itu berputik daripada pengamatan dan kajian serta penaakulan yang mendalam. Kesannya, lahirlah satu sistem yang membantu golongan yang lemah dan berisiko. Wajar kita ambil iktibar daripada upaya bahasa dalam membentuk bahan persuratan yang mampu mengubati jiwa yang kekosongan dan kecewa serta menyedarkan jiwa-jiwa berpotensi tenggelam ke dalam kancah kedaifan.

0